เสน่ห์ของฤดูหนาวในบิเอะสวรรค์ของการพักผ่อน

เมืองบิเอะเป็นเหมือนที่ธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามมาก ไม่ว่าจะตอนฤดูหนาวหรือฤดูร้อน เราได้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองบิเอะไปแล้วจากบทความที่แล้ว ก่อนหน้านั้นที่เราได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวทางทัศนียภาพไปแล้ว เราจะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวบันเทิงและสถานที่พักผ่อน

เที่ยวชมบรรยากาศทัศนียภาพอันงดงามของเมืองบิเอะ

เมืองบิเอะเป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ใจกลางเกาะฮอคไกโด ซึ่งเมืองบิเอะตั้งอยู่ในเขตคามิกาวะ เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยพืชพันธ์ทางการเกษตร เนื่องจากมีอุสาหกรรมหลักคือการเกษตร ทั้งเมืองจะมีแต่การทำไร่ทำสวนอยู่ทั่วทั้งเมือง เมืองบิเอะเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชาชนเพียง 10,000 คน บรรยากาศของที่นี่มีไร่อยู่มากมาย