เทคนิคการเล่นสกีเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

เทคนิคการเล่นสกีเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

การเล่นสกีนั้นบางคนก็บอกว่ายาก บางคนก็บอกว่าง่าย แต่ถ้าอยากรู้ให้แน่ชัดคงต้องลองเล่นด้วยตัวเองเลยจะดีที่สุด

เทคนิคการเล่นสกีเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

การล้ม

 • ล้มโดยพยายามเอาก้นลง และให้ก้นหันไปอยู่ในทางที่สูงกว่า
 • พยายามกางแขนออกเพื่อจะได้ไม่ชนไม้สต็อก และไม่เหยียบไม้สต็อก

การลุก

 • เริ่มจากการวางขา ให้ไม้สกีหันไปในทิศทางเดียวกัน ให้วางไม้สกีขวางไปกับลานสกี
 • จับปลายไม้สต็อกมาวางให้ใกล้ๆกับก้น
 • ค่อยๆยันตัวอย่างอย่างช้าๆ อย่าพรวด หรือถ้ากรณีไม่มีไม้สต็อก ให้ใช้มือบริเวณด้านในยันตัวขึ้น

ฝึกไถลไปด้านหน้าบนพื้นราบกันเถอะ !

พื้นฐานที่สุดของที่สุดเลย ก่อนจะไปเล่นแบบสนุกสนานต้องฝึกไถลให้คล่องก่อนนะ

 • สำหรับมือใหม่แบบสุดๆให้ลองใช้ไม้สต็อกช่วยดูนะ
 • วิธีที่ 1 วางไม้สต็อกทั้ง 2 ข้าง ไว้ตรงบริเวณด้านหน้าของไม้สกี ประมาณ 15 เซนติเมตร แล้วค่อยๆดันร่างกายให้ไถลไปตามด้วย
 • วิธีที่ 2 ไถลแบบสเก็ต วางไม้สกีให้เป็นรูปตัว V ค่อยๆไถลไม้สกีไปทีล่ะข้างอย่างช้าๆ เมื่อไถลเท้าซ้ายไปแล้ว ค่อยไถลเท้าขวาตาม โดยไม้สต็อกทั้ง 2 ข้างต้องอยู่ในลักษณะเฉียงไปด้านหน้า

ฝึกเดินบนเนินกันเถอะ !

หลังจากฝึกไถลไปด้านหน้าบนพื้นราบด้วยความชำนาญในระดับหนึ่งแล้ว ก็มาฝึกในระดับความยากต่อไป ซึ่งก็คือการเดินบนเนินกันเลย

 • วิธีที่ 1 เดินแบบปู วางไม้สกีตามแนวขวางของเนิน  ไม้สต็อกต้องจิกลงไปบนพื้นหิมะ โดยให้สันสกีข้างหนึ่งกดลงไปในหิมะ ส่วนอีกข้างให้เปิดอ้าออก ยกไม้สกีค่อยๆปีนขึ้นไปบนเนิน ขวา – ซ้าย สลับกันไปเรื่อยๆ ตอนปีนพยายามให้สันสกีจิกลงไปบนหิมะ ให้ปีนขึ้นไปในแนวเฉียงของเนิน
 • วิธีที่ 2 เดินแบบสลับฟันปลา หันหน้าเข้าเนิน วางเท้าเป็นรูปตัว V โดยปลายไม้สกีชิดกัน หน้าไม้ต้องเปิด ยกไม้สกีด้านใดด้านหนึ่งไปด้านหน้า แต่ยังคงรูปตัว V อยู่เช่นเดิม และสลับไปอีกข้างไปเรื่อยๆ โดยค่อยๆก้าวอย่างใจเย็น

หยุด !!

ท่าพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้สำหรับมือใหม่ควรลองหยุดกับพื้นเรียบๆก่อน

 • ท่าหยุดแบบ 3 เหลี่ยม เริ่มจากยืนตรงธรรมดาแล้วกระโดด แล้วตอนวางเท้าให้วางเป็นรูป 3 เหลี่ยม ปลายสกีด้านหน้าห้ามกางออก ส่วนปลายสกีด้านหลังให้เปิดกว้างออก จุดสำคัญคือ ปลายสกีด้านหน้าห้ามทับกันอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องกระโดดสูงแค่กระโดดพอสกียกจากพื้นก็พอ

About the author: admin